Contact Us

Home >> Contact

Get in touch

PHONE NUMBER

+ 27 (012) 348 9435

ALTERNATE NUMBER

+ 27 (083) 302 1155

PHYSICAL ADDRESS

305 Trevor Gething street Garsfontein Ext 8 Pretoria 0081

POSTAL ADDRESS

P.O. Box 593 Garsfontein Pretoria 0042

EMAIL ADDRESS

ibr@intekom.co.za

Directions

GPS Coordinates for Inflatable Boat Repairs CC: at 305 Trevor Gething Street, Garsfontein, Pretoria

GPS: 25°47’5.3952″S 28°17’27.3552″E

(or type Inflatable Boat Repairs CC into your Smart Phone Google Maps Navigation App)

Travel along N1 highway (Johannesburg to Pietersburg highway).

Take Atterbury Off Ramp when you pass through the Eastern suburbs of Pretoria.

The Atterbury off ramp is next to the Menlyn Shopping Mall –  (looks like a big circus tent).

Turn East into Atterbury Drive (i.e. the direction of the Menlyn Shopping Mall – away from City Centre).

Travel past Menlyn Shopping Mall on your right ….along Atterbury Drive.

Exactly 2km from the N1 highway, you will arrive at a traffic light in Atterbury Rd – just beyond the traffic light will be a pedestrian bridge linking the Faerie Glen Hospital on the left (North) with the Faerie Glen Medical Suites on the right (South).

At THIS traffic light turn Right out of Atterbury Rd into Jacqueline Drive .

 

(if you mistakenly turned left at the traffic light, you will be in Oberon Street – TURN AROUND)

OR

Passing Pick ‘n Pay on your left will imply that you have travelled ±600 meters to far & must turn around)

 

Turn first street left, out of Jacqueline Drive into Trevor Gething Street – you are now in the street behind the Faerie Glen Medical Suites (Doctors’ Rooms & Faerie Glen Pharmacy)…….double storey beige & brown building.

Once you have turned into Trevor Gething Street, we will be the very 1st driveway on your Right hand – i.e.305 Trevor Gething St.

Directly opposite our premises, is the entrance to the parking lot of the Faerie Glen Medical Suites (Doctors’ Rooms).

Our premises are recognisable by high &dark clinker brick wall, with a powerful (11 strands) electric fence mounted on top of the wall.

The ENTIRE 30 m long wall is covered in advertising billboards with photos of the boating service we offer & other inflatable products that we manufacture.

A gravel layer strewn in front of the wall and a big wooden electric sliding gate on the left  –Intercom is to the right of the large wooden entrance gate.

Aanwysings

GPS Koördinate vir Inflatable Boat Repairs BK by Trevor Gething Straat 305, Garsfontein, Pretoria

GPS: 25°47’5.3952″S 28°17’27.3552″E

(oftik “Inflatable Boat Repairs CC” in jou Smart Phone Google Maps Navigation App bestemming-”destination” in)

Ry op N1 snelweg (d.w.s. die Johannesburg na Pietersburg snelweg).

Neem Atterbury afrit wanneer jy deur die Oostelike voorstede van Pretoria beweeg.

Die Atterbury afrit is langs die Menlyn Winkelsentrum geleë –  (wat soos ʼn groot sirkus tent lyk).

Draai Oos in Atterbury Weg in (m.a.w. in die rigting van die Menlyn Winkelsentrum – weg vanaf Pretoria se middestad).

Ry verby die Menlyn Winkelsentrum op jou regterkant ….hou aan ry langs Atterbury Weg.

Presies 2km vanaf die N1 snelweg, sal jy by ʼnverkeerslig aankom in Atterbury Weg – net anderkant die verkeerslig is ʼn voetganger loopbrug wat die Faerie Glen Hospitaal (ligte grys & silwer gebou) aan die linker kant van die pad [Noord] verbind aan die Faerie Glen Mediese Spreekkamers (beige & bruin gebou) aan die regterkant van die pad [Suid].

By HIERDIE verkeerslig, draai REGS uit Atterbury Weg in Jacqueline Rylaan in…

(indien jy per ongeluk links gedraai het by die verkeerslig, sal jy nou in Oberon Straat wees– DRAAI OM!)

OF

Indien jy by Pickʼn Pay aan jou linkerkant verby gery het, het jy  ±600 meters te ver gery&moet omdraai&terug draai!)

Draai eerste straat links uit Jacqueline Rylaan, in Trevor Gething Straat in – jy is nou in die straat wat aan die AGTER kant van die Faerie Glen Mediese Spreekkamers &Faerie Glen Apteek, verby loop…….’n dubbel verdieping beige & bruin gebou.

Sodra jy in Trevor Gething Straat in gedraai het, sal ons perseel by die eerste inrit (“drive way”) op jou Regter kant wees -tewete: Trevor Gething Straat 305.

Direk oorkant die pad van ons perseel, is die ingang tot die parkeer area van die Faerie Glen Mediese Spreekkamers.

Ons perseel is herkenbaar deur ʼn hoë & donker klinkerbaksteen muur, met ʼn kragtige (11 draad) elektriese heining wat bo-op die muur aangebring is.

Die HELE 30m lang muur het advertensie borde op wat foto’s het van rubberbote & verskillende opblaas produkte.

Daar is ʼn gruis laag voor die muur gegooi en ʼn groot hout elektriese skuifhek is links in die muur – Die interkom telefoon is aan die regterkant van die groot hout motorhek aangebring.